Bảng điện tử
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến
Xuất khẩu lao động-Du học - 02383848036 - 0915 936 776
ĐÀO TẠO NGHỀ, TIẾNG… - 02383550068
BAO HIEM THAT NGHIEP - 02383550056
TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM - 02383550050
Hôm nay: 1,725
Tất cả: 2,636,925
Like Facebook
GIỚI THIỆU - CƠ CẤU TỔ CHỨC
Tổ chức bộ máy

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An trực thuộc Sở lao động thương binh và xã hội, bao gồm 6 phòng ban: Phòng Tổ chức hành chính, P. Kế hoạch - Tài chính, P.Tư vấn, giới thiệu việc làm, P. Đào tạo nghề, P. Bảo hiểm thất nghiệp, P. Thông tin thị trường lao động

Chức năng nhiệm vụ của các phòng

  

 TOCHUC.jpg

  1. Phòng tổ chức hành chính

-  Tham mưu giúp Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến về mọi mặt và phản ánh kịp thời với lãnh đạo đơn vị.

-  Xem xét kiến nghị với Giám đốc thực hiện các chế độ tài chính – kế toán theo luật định chung của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

-  Tổ chức theo dõi kiểm tra, tình hình thực hiện các quy định, quy chế và nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm.

-  Thường xuyên kiểm tra theo dõi quản lý các quy định nội vụ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định đối với các phòng của Trung tâm.

-  Tổ chức quản lý giám sát công tác bảo vệ an ninh nội bộ, tuyệt đối an toàn trong cơ quan.

-  Quản lý theo dõi  việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị, lập kế hoạch mua sắm bổ sung, sửa chữa nâng cấp, thanh lý nhằm đáp ứng nhu cầu  hoạt động của Trung tâm.

 2.  Phòng kế toán

-  Phải thực hiện đúng nguyên tắc tài chính kế toán và quản lý tài sản Nhà nước theo chế độ hiện hành.

-  Xây dựng kế hoạch tài chính về dự toán các nguồn kinh phí và phân khai dự toán kịp thời đảm bảo công khai, minh bạch có tiêu chí định mức rõ ràng, phục vụ tốt các nhiệm vụ hoạt động của đơn vị.

-  Thực hiện việc thu phí, lệ phí chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ cho CBNV và lao động hợp đồng đúng quy định của Nhà Nước.

-  Bảo quản, lưu giữ hồ sơ, chứng từ gốc, sổ sách, báo cáo tài chính phải đúng quy định của Nhà nước.

-  Trong các báo cáo cuối Quý, năm phải công khai tài chính trước cơ quan.

-  Đôn đốc hướng dẫn các thủ tục, chứng từ liên quan đến việc thanh quyết toán đối với cán bộ nhân viên trong cơ quan

 3.  Phòng Đào tạo nghề

-    Tham mưu cho Giám đốc về công tác đào tạo nghề

-    Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghề tại Trung tâm, xây dựng kế hoạch đào tạo, theo dõi tiến độ thực hiện chương trình của các lớp, quản lý học sinh và giáo viên.

-   Tổ chức thi tốt nghiệp cho học viên

-    Quản lý hồ sơ và chứng chỉ nghề chặt chẽ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và học sinh về hồ sơ nộp vào và phát ra.

-   Xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch giảng dạy đối với các lớp.

-    Xây dựng thời khóa biểu theo dõi quá trình giảng dạy và học tập.

-    Thống kê lưu trữ các số liệu, kịp thời báo cáo với ban Giám đốc những vấn đề mạnh, yếu trong quá trình đào tạo.

-    Làm tốt công tác tuyển sinh, có nhiệm vụ trực đăng ký học nghề và tiếp dân giải quyết những vấn đề liên quan đến đào tạo và sau đào tạo.

  4.  Phòng tư vấn giới thiệu việc làm

-    Tập trung khai thác nguồn, tham mưu giúp Giám đốc trong việc ký kết các hợp đồng giới thiệu đưa người đi lao động trong và ngoài nước, kết hợp với phòng đào tạo nghề để giới thiệu việc làm cho người lao động, đồng thời đáp ứng yêu cầu hợp đồng đã ký kết. Chú trọng việc tư vấn nghề và việc làm phải phù hợp với mọi nhu cầu khả năng của đơn vị.

-    Công tác tuyển lao động cần lưu ý chất lượng, số lượng. Có trách nhiệm trong công tác tuyển lao động, tiếp đón người lao động vui vẻ, lịch sự, phải chịu trách nhiệm về sự tư vấn, giải thích trả lời cho người lao động.

-     Quản lý lưu giữ hồ sơ chặt chẽ, khoa học không để mất mát của người lao động.

  5Phòng thông tin thị trường lao động

-     Tổ chức thu thập phân tích xử lý thông tin và cung cấp kịp thời thông tin về thị trường lao động theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm.

-      Xây dựng kế hoạch và tổ chức các phiên giao dịch việc làm của Sàn giao dịch việc làm.

-     Tư vấn cho người lao động, và người sử dụng lao động về các chế độ chính sách quy định của pháp luật, về lao động về việc làm.

-     Giới thiệu việc làm và nơi học nghề cho người lao động có nhu cầu.

-     Cung ứng và tuyển dụng lao động, theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

-     Nắm chắc quy hoạch phát triển các vùng kinh tế, khu công nghiệp, các hệ thống đào tạo, dạy nghề của Tỉnh và Trung Ương đề làm cơ sở dự báo thị trường lao động qua từng giai đoạn nhằm định hướng, tư vấn cho lao động trong việc học nghề và tìm kiếm việc làm.

-     Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

  6. Phòng bảo hiểm thất nghiệp

-      Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp, kiểm tra hồ sơ thủ tục đầy đủ, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo đúng chế độ Nhà nước quy định.

-     Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp đến mọi người lao động bằng các hình thức đa dạng: Thông tin quảng cáo, qua đài, báo, tờ rơi…

-    Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo định kỳ về Sở Lao động TBXH – Bộ lao động BXH – Cục việc làm; phối hợp với các phòng liên quan của Trung tâm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề cho người thất nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

-  Phối hợp với Phòng Tài vụ lập kế hoạch, dự toán số lượng nguồn kinh phí BHTN theo đúng tiến độ và yêu cầu.

Thành viên
Đăng ký thành viên
Tỷ giá ngoại tệ
Video
Thông báo tổ chức Hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Con Cuông (ngày 10/10/2019)
Kết quả tổ chức Ngày hội chợ việc làm - Xuất khẩu lao động huyện Quỳnh Lưu Năm 2019
Hội chợ việc làm và xuất khẩu lao động huyện Quỳnh Lưu năm 2019
Hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Quỳnh Lưu (ngày 12/04/2019)
Thông báo tổ chức hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Nghĩa Đàn (ngày 02/03/2019)
Thư mời tham gia tuyển sinh, tuyển dụng ngày Hội chợ việc làm - Xuất khẩu lao động huyện Quỳ Hợp (ngày 28/09/2018)
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với hỗ trợ học nghề - Tư vấn, giới thiệu việc làm và cho người lao động
Ngày 02/4/2016; Tiếp tục thi và cấp học bổng (từ 50-100%) bao gồm 33 chuyên ngành tại Đại học KyungDong (Hàn Quốc).
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật Việc làm
Liên kết quảng cáo
Dự báo thời tiết
Home | Giới thiệu | Tin tức | Việc tìm người | Người tìm việc | Việc làm ngoài nước | Du Học | Sàn giao dịch | BH thất nghiệp | Tư vấn
 
Sở lao động thương binh và xã hội
Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An
Địa chỉ: Số 201 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.550 050 - Fax: 0383.833.104
Email: vieclam@vieclamnghean.vn - Website: http://www.vieclamnghean.vn