Bảng điện tử
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến
Xuất khẩu lao động-Du học - 02383848036 - 0915 936 776
ĐÀO TẠO NGHỀ, TIẾNG… - 02383550068
BAO HIEM THAT NGHIEP - 02383550056
TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM - 02383550050
Hôm nay: 533
Tất cả: 2,270,664
Like Facebook
BH THẤT NGHIỆP - THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH BHTN
 
Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2016
Tin đăng ngày: 16/1/2017 - Xem: 1506

  SỞ LAO ĐỘNG TB&XH NGHỆ AN

   TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

 

 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

NĂM 2016

STT Nội dung Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Cả năm 2016
1 Số người nộp hồ sơ hưởng BHTN (người)                      560                      440                      917                      865                   1,206                     1,204                     1,137                   1,068                   1,102                      971                      988                        916                   11,374
Trong đó: Số người làm việc ở địa phương khác nộp hồ sơ                       311                       305                       628                       616                       778                         790                         676                       626                       725                       660                       590                         533                     7,238
                   55.54                    69.32                    68.48                    71.21                    64.51                      65.61                      59.45                    58.61                    65.79                    67.97                    59.72                      58.19                     63.64
Trên địa bàn tỉnh                        249                       135                       289                       249                       428                         414                         461                       442                       377                       311                       398                         383                     4,136
2 Số người nộp hồ sơ  nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN(người)                           9                           6                         16                         10                         13                           17                           15                           6                         15                           2                           7                             5                        121
3 Số người có quyết định hưởng BHTN hàng tháng (người) Tổng                      477                      499                      617                      730                   1,081                     1,209                     1,170                   1,003                   1,032                      952                   1,083                     1,099                   10,952
Nam < = 24 tuổi                         20                         18                         24                         24                         51                           55                           55                         69                         57                         45                         65                           77                        560
25 - 40 tuổi                       109                       102                       131                       154                       227                         255                         233                       202                       254                       200                       231                         237                     2,335
> 40 tuổi                         25                         47                         37                         48                         39                           55                           48                         50                         54                         35                         39                           62                        539
Nữ < = 24 tuổi                       106                       107                       115                       176                       321                         366                         346                       274                       259                       286                       338                         314                     3,008
25 - 40 tuổi                       205                       186                       284                       311                       421                         440                         453                       378                       396                       365                       384                         375                     4,198
> 40 tuổi                         12                         39                         26                         17                         22                           38                           35                         30                         12                         21                         26                           34                        312
4 Số người bị hủy quyết định hưởng BHTN (người)                         11                           6                         20                         17                         17                           25                           23                         23                         12                         16                         24                           10                        204
5 Số người chuyển hưởng BHTN (người) Đề nghị chuyển hưởng (người)                           2                           4                           7                           4                           3                             7                           10                           3                           9                           6                           6                             6                           67
Nhận chuyển hưởng (người)                         18                         10                           5                           8                           5                           20                           11                           8                         15                           8                         14                           18                        140
6 Số người tạm dừng hưởng BHTN (người)                         35                         43                         50                         47                         25                           32                           71                         79                         96                         78                         52                           62                        670
7 Số người tiếp tục hưởng BHTN (người)                           1                           1                           7                           9                           7                             3                             9                         17                         12                         12                         12                             8                           98
8 Số người chấm dứt hưởng BHTN (người) Tổng                          17                         11                           8                           3                         15                             6                             6                           9                           7                         13                           7                           11                        113
Trong đó: Hết thời gian hưởng                           
trong đó: Có việc làm                         10                           2                           4                           2                           9                             4                             6                           5                           3                           6                           7                             7                           65
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm việc làm trong 3 tháng liên tục                           2                           5                           3                           1                           8                             2                             3                           4                           7                               3                           38
Trong đó bị xử phạt hành chính về BHTN                          
Khác( hưởng lương hưu)                           5                           4                           1                             1                               1                                   1                           13
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm                        602                       496                       922                       873                    1,216                      1,196                      1,162                    1,103                    1,106                       972                       994                         921                   11,563
Trong đó: Số người được GTVL                         98                         38                         33                         49                         38                           18                           31                         31                         31                         23                         13                           23                        426
10 Sô người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) Tổng                           2                           2                           4                             3                             2                             3                           1                          -                             1                           1                             19
Trong đó: Số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề                           2                           2                           4                             3                             2                             3                           1                          -                             1                           1                            -                             19
11 Số người  hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)                          -                              -                            -                                            -    
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo Quyết định ( đồng) Tổng                       477                       499                       617                       730                    1,081                      1,209                      1,170                    1,003                    1,032                       952                    1,083                      1,099                   10,952
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp   3,824,649,884   4,399,219,270   5,916,378,530   6,610,094,825   9,056,876,588   10,457,300,526   10,012,136,577   8,501,253,487   9,432,589,551   8,418,870,135   9,699,611,564   10,195,581,526   96,524,562,463
03 tháng          Số quyết định                       322                       263                       318                       435                       716                         819                         785                       678                       658                       666                       750                         746                     7,156
Số tiền chi TCTN      1,931,607,210      2,017,898,853      2,046,564,078      2,715,152,214      4,559,387,958        5,206,871,259        5,057,219,640      4,306,965,324      4,429,588,881      4,577,923,806      5,261,202,297        5,060,661,657   47,171,043,177
4-6 tháng Số quyết định                       155                       211                       242                       221                       289                         276                         281                       232                       249 207 227 213                     2,803
Số tiền chi TCTN      1,893,042,674      2,933,009,813      2,853,192,909      2,587,798,220      3,186,538,430        3,240,847,742        3,224,413,358      2,643,209,662      2,733,341,376      2,470,810,275      2,690,011,091        2,398,247,406   32,854,462,956
7- 12 tháng  Số quyết định                          -                           25                         57                         74                         76                         114                         104                         93                       125                         79                       106                         140                        993
Sô tiền chi TCTN                          -           472,809,623      1,016,621,543      1,307,144,391      1,310,950,200        2,009,581,525        1,730,503,579      1,551,078,501      2,269,659,294      1,370,136,054      1,748,398,176        2,736,672,463   17,523,555,349
Số tiền chi hỗ trợ học nghề           10,000,000             8,000,000           22,000,000             14,000,000             11,000,000             17,000,000             6,000,000                          -               6,000,000             6,000,000                            -          100,000,000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề           10,000,000             8,000,000           22,000,000             14,000,000             11,000,000             17,000,000             6,000,000                          -               6,000,001             6,000,000                            -          100,000,000
Số tiền chi đối với những người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề                          -                              -                                              -                              -  
13 Mức hưởng TCTN bình quân (nghìn đồng)                    2,085                    2,053                    2,254                    2,215                    2,184                      2,212                      2,217                    2,193                    2,285                    2,345                    2,367                      2,163                     2,245
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)                           1                          -                            -                             2                           1                             1                                   2                               7
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)  3,7   4,1                            4                           4                           4                             4                             4                           4                           4                           4                           4                             4                             4
 

Thông tin về chính sách BHTN khác:

Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 (9/1/2019)
Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 (15/1/2018)
Thủ tục hành chính giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp (11/5/2017)
Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 (16/1/2017)
Tổng hợp Danh sách Số lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề năm 2016 (22/12/2016)
Quy định hỗ trợ học nghề cho người lao động đang đóng Bảo hiểm thất nghiệp (22/12/2016)
Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp_09 tháng đầu năm 2016 (18/10/2016)
Tổng hợp tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp_06 tháng đầu năm 2016 (7/7/2016)
Quy định tội gian lận trốn đóng Bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ luật hình sự (13/5/2016)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THEO LUẬT VIỆC LÀM QÚY I NĂM 2016 (15/4/2016)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THEO LUẬT VIỆC LÀM (TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2015) (19/2/2016)
Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (27/12/2015)
5 Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện việc thông báo hàng tháng về tìm kiếm việc làm (27/12/2015)
Tạm dừng hưởng, tiếp tục hưởng và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (23/12/2015)
Thông tin thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 11/2015 (4/12/2015)
Thành viên
Đăng ký thành viên
Tỷ giá ngoại tệ
Video
Hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Quỳnh Lưu (ngày 12/04/2019)
Thông báo tổ chức hội chợ việc làm – Xuất khẩu lao động năm 2019 tại huyện Nghĩa Đàn (ngày 02/03/2019)
Thư mời tham gia tuyển sinh, tuyển dụng ngày Hội chợ việc làm - Xuất khẩu lao động huyện Quỳ Hợp (ngày 28/09/2018)
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với hỗ trợ học nghề - Tư vấn, giới thiệu việc làm và cho người lao động
Ngày 02/4/2016; Tiếp tục thi và cấp học bổng (từ 50-100%) bao gồm 33 chuyên ngành tại Đại học KyungDong (Hàn Quốc).
Giải quyết chế độ, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp gắn với tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật Việc làm
Hội thi tư vấn GTVL giỏi.
Hội thi hiểu biết pháp luật bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn GTVL giỏi.
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
Liên kết quảng cáo
Dự báo thời tiết
Home | Giới thiệu | Tin tức | Việc tìm người | Người tìm việc | Việc làm ngoài nước | Du Học | Sàn giao dịch | BH thất nghiệp | Tư vấn
 
Sở lao động thương binh và xã hội
Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An
Địa chỉ: Số 201 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.550 050 - Fax: 0383.833.104
Email: sanvieclamnghean@gmail.com - Website: http://www.vieclamnghean.vn