Chi tiết ứng viên

QuynhLe

Nhân viên Mua hàng

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 24/05/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: QuynhLe

- Ngày sinh: 20/06/1992

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: xom 7

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B

- Trình độ tin học: Tin văn phòng

- Kinh nghiệm làm việc: Trên 5 năm

- Học vấn và bằng cấp: Đại học Vinh - Tài chính-Ngân hàng

Kỹ năng

- Mô tả kỹ năng: - Kỹ năng giap tiếp - Kỹ năng đàm phán - Kỹ năng làm việc nhóm - Kỹ năng SAP - Kỹ năng quản lý thời gian

Quá trình làm việc

- Mô tả quá trình làm việc:

09-2016 - Nay: Công ty CPĐT Thái Bình - Nhân viên Sourcing - Mua hàng

Decribe:

• Source new suppliers & Develop to make sure new suppliers with the better quality and cheaper price and supply of a new design or a new customer.
- Always sourcing new supplier
- Implementation of samples hardware, Materials according to the needs of the customer or company
- Sourcing & select the supplier to develop hardware
• Audit, Negotiate price and payment term with suppliers in order to getthe lowest price and the best time for late payments
- Negotiate for the best purchase package in terms of quality, price and deliveries and services with suppliers
- Negotiate payment term the best for company
-Control price all materials(old and new) to update into SAP system
• Decide to choose supplier to make sure supplier are professional ability to implement order & good service after selling
- Compare price from all suppliers
- Assessment professional ability from all suppliers
-Consult advices for Manager
• Comply all company’s policies and regulations to make sure all work activities are properly & smoothly performed
- Implement procedure and policy of company
- Perform purchasing process and the other processes between purchasing and the other Department
• Project and alternative vendor or materials: finding costing project and cost saving
according to agree target of each season, localize to replace Europe and Asia vendors
• Support to Purchasing Supervisor to follow up and evaluate regularly suppliers follow stipulation


Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 13/06/2022

- Mức lương mong muốn: 10-15 triệu

- Có thể thay đổi nơi làm việc: Không

Quảng cáo
Alternate Text