Chi tiết ứng viên

Mai Quynh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 25/05/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Mai Quynh

Trình độ học vấn

- Ngành nghề đào tạo: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN  QUỐC TẾ

- Học vấn và bằng cấp: Cử nhân tiếng Trung

Kỹ năng

Quá trình làm việc

- Mô tả quá trình làm việc:

9/2020 – Now

Nan Pao Resins Vietnam Company

Admin Staff

• Working as a General Admin – General Affairs

tasks, office support duties including

paperwork, data entry;

• Debt comparising and paying Telephone,

Express delivery, Vehicle, Electricity,

Water,... charges.

8/2019 - 3/2020

Sunghwa Vietnam Company

Chinese Interpreter

• Interpreting for Sales Manager in both office

and in factory;

• Translating documents and materials;

• Supporting in making quotations.

3/2017-5/2019

Polytex Far Eastern Vietnam Company

Personnel Staff and Cashier

• Working as a timekeeper: Checking more 300

employees in/out monthly.

• Searching and screening candidates' profiles

through career websites and social networks;

• Arranging interview schedule, interpreting (in

Chinese and in English) during interviews.

2016 – Now: Freelance Translator 


Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/07/2022

- Chuyên môn mong muốn: tiếng Trung

- Mức lương mong muốn: 10-15 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

- Có thể thay đổi nơi làm việc: Có

Quảng cáo
Alternate Text