Chi tiết ứng viên

NealCaffreay

Quality assuarance Specialist

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 22/05/2024

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: NealCaffreay

Trình độ học vấn

- Học vấn và bằng cấp: Đại học

Kỹ năng

- Mô tả kỹ năng: - Quản lý chất lượng - Tiếng anh - Training - Quản lý

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Mức lương mong muốn: 15-20 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

- Có thể thay đổi nơi làm việc: Có

Quảng cáo
Alternate Text