Việc tìm người Chuyên mục   Công cụ
Tuyển Kỹ sư lâm nghiệp Ngày:
MST201912006 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển NV Kế toán, Quản đốc phân xưởng, Kỹ sư nông nghiệp, giám đốc điều hành mỏ Ngày:
MST201911021 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi, thú y tại Nghệ An Ngày:
MST201910023 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển Kỹ sư nông nghiệp Ngày:
MST190010012 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển nhân viên kỹ thuật thủy sản Ngày:
MST201903007 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển kỹ sư nông nghiệp Ngày:
MST201902011 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển Quản lý phân xưởng Ngày:
MST201902011 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển chuyên viên quản lý hệ thống nước Ngày:
MST1810011 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển kỹ sư nông nghiệp Ngày:
MST1810003 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển Kỹ sư công nghệ thực phẩm Ngày:
MST18010001 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển nhân viên kỹ thuật chăn nuôi Ngày:
MST1809009 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển nhân viên Tổ trưởng/tổ phó Ngày:
MST1809009 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Ngày:
MST1808021 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển Trưởng bộ phận sản xuất Ngày:
MST1808021 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển nhân viên KCS Ngày:
MST1806005 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển kỹ sư thực phẩm Ngày:
MST1805020 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển kỹ sư chế biến lâm sản Ngày:
MST1802003 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Kỹ sư chế biến lâm sản Ngày:
MST1801001 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển nhân viên khuyến nông Ngày:
MST1711026 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển kỹ sư chế biến lâm sản Ngày:
MST1710005 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển Cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp Ngày:
MST1709020 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển kỹ sư nông nghiệp Ngày:
MST1709020 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển Nhân viên xử lý nước thải tại Nghệ An Ngày:
MST1709019 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển Nhân viên KCS ngành hóa thực phẩm Ngày:
MST1707008 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển Nhân viên văn phòng thí nghiệm Ngày:
MST1705009 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Công Nhân Sản Xuất Ngày:
mst1703040 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển Nhân viên nông vụ Ngày:
MST1702019 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển Kỹ sư lâm sinh, lâm sản, lâm nghiệp Ngày:
MST1702007 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
tuyển Trợ lý giám đốc Ngày:
MST016012006 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản
Tuyển Tổ trưởng, Tổ phó, Nhân viên kỹ thuật Ngày:
MST1611003 Lương: Thỏa thuận
Nông, lâm, thủy sản

44 tin / 2 trang. Đang xem: từ 1 - 30 [Trang 1]

 1   2 

 
  Trang chủ |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Việc tìm người  |  Người tìm việc  |  Việc làm ngoài nước  | Liên hệ  
 
Sở lao động thương binh và xã hội
Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An
Địa chỉ: Số 201 Phong Định Cảng, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.550 050 - Fax: 0383.833.104
Email: vieclam@vieclamnghean.vn - Website: http://www.vieclamnghean.vn