Chi tiết doanh nghiệp nổi bật

Công ty CP May An Nam Matsuoka

Địa chỉ:

Xã Hưng Tây - Hưng Nguyên

Website:

Hotline:

0942079606

May mặc có vốn đầu tư của Nhật Bản

Alternate Text