Trang chủ Việc tìm người Chi tiết việc tìm người

Chi tiết công việc

Tuyển dụng Công nhân sản xuất - các bộ phận khối văn phòng
Công ty : Công ty TNHH Viet glory
Ngày tạo/nhận hồ sơ : 25/05/2022
Hạn nộp hồ sơ : 30/08/2022
Mô tả công việc

-

-