← Chi tiết ứng viên

tv2@gmail.comCV xin ứng tuyển vị

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 18/05/2020

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

tv2@gmail.com

Ngày sinh :

13/04/1970

Giới tính :

Nữ

Số CMTND :

098484444

Địa chỉ :

hn

Trình độ học vấn

Ngành nghề đào tạo :

Trồng cây hàng năm khác

Kinh nghiệm làm việc :

Trên 2 - 5 năm

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Trưởng phòng

Mức lương mong muốn :

10-15 triệu

Thời gian làm việc mong muốn :

Bán thời gian

Có thể đi công tác theo yêu cầu :

Có thể thay đổi nơi làm việc :