← Chi tiết ứng viên

tudtNhân viên kiểm soát chất lượng

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 28/05/2020

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

tudt

Ngày sinh :

04/05/2020

Giới tính :

Nữ

Địa chỉ :

HN

Trình độ học vấn

Ngành nghề đào tạo :

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Nhân viên

Ngày có thể bắt đầu làm việc :

01/06/2020

Mức lương mong muốn :

7-10 triệu

Thời gian làm việc mong muốn :

Giờ hành chính

Loại hình doanh nghiệp mong muốn :

Vốn đầu tư nước ngoài

Có thể đi công tác theo yêu cầu :

Có thể thay đổi nơi làm việc :

Không