← Chi tiết ứng viên

tudtNhân viên kỹ thuật trồng trọt

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 28/05/2020

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

tudt

Ngày sinh :

04/05/2020

Giới tính :

Nữ

Địa chỉ :

HN

Trình độ học vấn

Ngành nghề đào tạo :

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Nhân viên

Ngày có thể bắt đầu làm việc :

01/06/2020

Mức lương mong muốn :

7-10 triệu

Thời gian làm việc mong muốn :

Giờ hành chính

Loại hình doanh nghiệp mong muốn :

Trách nhiệm hữu hạn

Có thể đi công tác theo yêu cầu :

Có thể thay đổi nơi làm việc :

Không