← Chi tiết ứng viên

Duong PhucNhân viên IT

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 05/06/2020

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

Duong Phuc

Ngày sinh :

12/02/1980

Địa chỉ :

Khối 11

Trình độ học vấn

Ngành nghề đào tạo :

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Học vấn và bằng cấp :

Đại học

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Mô tả quá trình làm việc :

vdvvxcv 

sadsadsad

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Nhân viên

Mức lương mong muốn :

5-7 triệu

Thời gian làm việc mong muốn :

Giờ hành chính

Loại hình doanh nghiệp mong muốn :

Vốn đầu tư nước ngoài