← Chi tiết ứng viên

Nguyễn Văn DũngNV Kế tán

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 19/06/2020

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

Nguyễn Văn Dũng

Ngày sinh :

20/08/1984

Giới tính :

Nam

Địa chỉ :

P. Hưng Dũng, TP Vinh, NA

Trình độ học vấn

Trình độ văn hóa :

0/12

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật :

Đại học

Ngành nghề đào tạo :

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Mô tả quá trình làm việc :

Kinh nghiệp kế oán 9 năm

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Nhân viên

Ngày có thể bắt đầu làm việc :

30/06/2020

Chuyên môn mong muốn :

Kế toán

Mức lương mong muốn :

Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn :

Liên doanh với nước ngoài