← Chi tiết ứng viên

Nguyễn Văn ToànQuản lý sản xuất

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 19/06/2020

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

Nguyễn Văn Toàn

Ngày sinh :

01/06/1991

Giới tính :

Nam

Địa chỉ :

Quỳnh Phương, TX hoàng Mai, NA

Trình độ học vấn

Trình độ văn hóa :

0/12

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật :

Đại học

Ngành nghề đào tạo :

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Kinh nghiệm làm việc :

Trên 2 - 5 năm

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Trưởng nhóm/giám sát

Mức lương mong muốn :

Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn :

Liên doanh với nước ngoài