← Chi tiết ứng viên

Nguyễn Thị Lan AnhNhân viên hóa nghiệm

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 19/06/2020

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

Nguyễn Thị Lan Anh

Ngày sinh :

23/03/1993

Giới tính :

Nữ

Địa chỉ :

Đức Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Trình độ học vấn

Ngành nghề đào tạo :

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Nhân viên

Chuyên môn mong muốn :

Công nghệ thông tin

Mức lương mong muốn :

Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn :

Liên doanh với nước ngoài