← Chi tiết ứng viên

Hoàng Nguyên ThủyNV Kỹ thuật điện

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 19/06/2020

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

Hoàng Nguyên Thủy

Ngày sinh :

07/07/1984

Giới tính :

Nam

Địa chỉ :

Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Trình độ học vấn

Trình độ văn hóa :

0/12

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật :

Đại học

Ngành nghề đào tạo :

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Nhân viên

Chuyên môn mong muốn :

Điện

Mức lương mong muốn :

Thỏa thuận