← Chi tiết ứng viên

NGUYỄN THỊ MINH TÂMHồ sơ ứng tuyển vị trí nhân viên Kế Toán tổng hợp

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 16/07/2020

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Trình độ học vấn

Học vấn và bằng cấp :

Đại Học Thương Mại chuyên nghành Marketing

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Mô tả quá trình làm việc :

Tháng 04/2012-tháng 03/2020 Tổng công ty hợp tác Kinh Tế Việt Lào

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Nhân viên

Ngày có thể bắt đầu làm việc :

16/07/2020

Thời gian làm việc mong muốn :

Giờ hành chính

Có thể đi công tác theo yêu cầu :

Không

Có thể thay đổi nơi làm việc :

Không