← Chi tiết ứng viên

Nguyễn Đức TuấnNguyễn Đức Tuấn

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 22/08/2020

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

Nguyễn Đức Tuấn

Ngày sinh :

02/10/1997

Giới tính :

Nam

Địa chỉ :

Xóm 11, Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An

Trình độ học vấn

Trình độ văn hóa :

0/12

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật :

Đại học

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp