← Chi tiết ứng viên

ĐẶNG THỊ LỆĐẶNG THỊ LỆ- NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 25/08/2020

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

ĐẶNG THỊ LỆ

Trình độ học vấn

Học vấn và bằng cấp :

ĐẠI HỌC

Kỹ năng

Mô tả kỹ năng :

TIN HỌC VĂN PHÒNG

Quá trình làm việc

Mô tả quá trình làm việc :

 CÔNG TY TNHH EMTECH VIỆT NAM : TỪ 6/2017 - 7/2020

 06/2017 - 08/2019 - Nhân viên nhập liệu phần mềm ERP

Nhập và quản lý dữ liệu phần mềm hệ thống ERP của công ty.

Căn cứ kế hoạch sản xuất của bộ phận tiến hành nhập các vật tư chính và phụ phục vụ sản xuất.

Theo dõi lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

Kiểm tra số lượng hàng hóa, xử lý tất cả các trường hợp phát sinh.

Kiểm tra số lượng xuất nhập tồn hàng hóa hàng ngày và quá trình sử dụng của line chuyền.

Kiểm tra hiện trường sản xuất, theo dõi tình hình thực hiện 3D5S.

Làm các công việc theo chỉ thị của cấp trên.

 8/2019 - 7/2020 - Nhân viên nhân sự, chấm công bộ phận sản xuất

Tổng hợp nhân lực, dựa vào nhân lực thực tế đi làm báo suất ăn trưa, suất ăn tăng ca cho công nhân viên.

Báo cáo cho cấp trên về tình hình nhân lực đi làm đi trong ngày, biến động về nhân lực (số lượng người thôi việc,nghỉ phép...)

Theo dõi ngày công, chấm công cho công nhân.

Nhận các giấy tờ (nghỉ phép, hiếu, hỉ, đơn thôi việc, đơn thai sản, đơn dài hạn...) của các bộ phận chuyển xuống phòng nhân sự.

Cấp phát đồng phục, mũ, giấy vệ sinh cho công nhân.

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Nhân viên

Chuyên môn mong muốn :

KINH TẾ PHÁT TRIỂN