← Chi tiết ứng viên

TRAN VAN NAMỨNG TUYỂN VIỆC LÀM

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 08/10/2020

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

TRAN VAN NAM

Trình độ học vấn

Ngành nghề đào tạo :

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN  QUỐC TẾ

Kỹ năng

Mô tả kỹ năng :

NGOẠI NGỮ-TIẾNG ANH

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Nhân viên

Mức lương mong muốn :

10-15 triệu

Thời gian làm việc mong muốn :

Giờ hành chính