← Chi tiết ứng viên

Nguyễn văn sơnNguyễn Văn Sơn

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 20/02/2021

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

Nguyễn văn sơn

Trình độ học vấn

Ngành nghề đào tạo :

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Học vấn và bằng cấp :

Kĩ sư

Kỹ năng

Mô tả kỹ năng :

Kĩ năng quản lí sản xuất . Kĩ năng giải quyết vấn đề Kĩ năng đàm phán Kĩ năng giao tiếp tốt Kĩ năng phân tích đánh giá Kĩ năng tư duy làm việc nhóm Kĩ năng lập kế hoạch Kĩ năng phân tích giá thành Kĩ năng quản lí chi phí sản xuất.

Quá trình làm việc

Mô tả quá trình làm việc :

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Trưởng phòng

Ngày có thể bắt đầu làm việc :

01/03/2021

Mức lương mong muốn :

Trên 30 triệu

Thời gian làm việc mong muốn :

Toàn thời gian

Loại hình doanh nghiệp mong muốn :

Vốn đầu tư nước ngoài

Có thể đi công tác theo yêu cầu :

Có thể thay đổi nơi làm việc :