← Chi tiết ứng viên

Lê Minh ĐứcTìm việc - Thống kê, kế hoạch

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 07/03/2021

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

Lê Minh Đức

Ngày sinh :

26/04/1986

Giới tính :

Nam

Địa chỉ :

Xóm 4

Trình độ học vấn

Trình độ văn hóa :

12/12

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật :

Đại học

Kinh nghiệm làm việc :

Trên 5 năm

Học vấn và bằng cấp :

Đại học

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Mô tả quá trình làm việc :

Tháng 8/2013 đến nay: Phòng Kinh doanh 1 - Chi nhánh Vật liệu nổ Miền Trung - Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc Phòng

Nhân viên thống kê, kế hoạch:

- Thống kế, phân tích sản lượng, doanh thu
- Phân tích thị trường, lập phương án, kế hoạch kinh doanh, báo cáo
- Tìm kiếm, mở rộng khách hàng.
- Theo dõi, phân tích và tổng kết tình hình khách hàng, đối thủ cạnh tranh

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Nhân viên

Mức lương mong muốn :

7-10 triệu

Thời gian làm việc mong muốn :

Toàn thời gian