← Chi tiết ứng viên

nguyễn thị trâmứng tuyển vào công việc hành chính

Lượt xem : 0 Mời phỏng vấn : 0 doanh nghiệp Đã phỏng vấn : 0 doanh nghiệp

Ngày tạo hồ sơ: 11/04/2021

Thông tin cá nhân

Họ và tên :

nguyễn thị trâm

Trình độ học vấn

Ngành nghề đào tạo :

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Học vấn và bằng cấp :

đại học

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Mô tả quá trình làm việc :

-thực tập tại phường 8 TP Đà Lạt

-Làm việc công ty phân phối Vy Phúc

-Trung tâm dạy thêm 49a

Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn :

Nhân viên

Ngày có thể bắt đầu làm việc :

30/04/2021

Mức lương mong muốn :

5-7 triệu

Loại hình doanh nghiệp mong muốn :

Liên doanh với nước ngoài

Có thể đi công tác theo yêu cầu :

Có thể thay đổi nơi làm việc :

Không