Chi tiết ứng viên

Trịnh Hồng Xuân

Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 15/06/2021

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Trịnh Hồng Xuân

- Ngày sinh: 15/07/1984

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Chung cư Dầu khi C1, xóm 17

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C

- Trình độ tin học: Tin học A

- Ngành nghề đào tạo: HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

- Kinh nghiệm làm việc: Trên 5 năm

- Học vấn và bằng cấp: Đại học Nha Trang - Cử nhân kế toán và Ngôn ngữ anh

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Trưởng phòng

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/07/2021

- Chuyên môn mong muốn: Kế toán doanh nghiệp

- Mức lương mong muốn: 10-15 triệu

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

- Có thể thay đổi nơi làm việc: Không

Quảng cáo
Alternate Text