Chi tiết ứng viên

Nguyễn hữu Cao

Đăng ký tuyển dụng.

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 24/06/2021

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn hữu Cao

- Ngày sinh: 23/05/1988

- Giới tính: Nam

- Số CMTND: 186463116

- Địa chỉ: Xom 5A.

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B

- Trình độ tin học: Tin căn bản

- Ngành nghề đào tạo: THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Kinh nghiệm làm việc: Dưới 1 năm

- Học vấn và bằng cấp: Đại học sư phạm kỹ thuật vinh

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 26/06/2021

- Chuyên môn mong muốn: Điện tử

- Mức lương mong muốn: 7-10 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

- Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Cổ phần

Quảng cáo
Alternate Text