Chi tiết ứng viên

Thu Trang

Hồ sơ ứng tuyển 002

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 05/11/2021

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Thu Trang

- Ngày sinh: 19/10/1993

- Địa chỉ: 11

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text