Chi tiết ứng viên

Ngô Xuân Thắng

Tìm việc giám sát kỹ thuật, kỹ sư trưởng

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 30/12/2021

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Ngô Xuân Thắng

Trình độ học vấn

- Học vấn và bằng cấp: Đại học

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Trưởng nhóm/giám sát

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/01/2022

- Chuyên môn mong muốn: Kỹ thuật

- Mức lương mong muốn: 10-15 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Thỏa thuận

Quảng cáo
Alternate Text