Chi tiết ứng viên

Lê Văn Sơn

nhân viên

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 21/03/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Lê Văn Sơn

- Ngày sinh: 05/09/1993

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: xóm 9,Sơn Hải,Quỳnh Lưu,Nghệ An

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học

- Học vấn và bằng cấp: đại học

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/04/2022

- Mức lương mong muốn: 10-15 triệu

Quảng cáo
Alternate Text