Chi tiết ứng viên

Nguyễn Văn Hùng

Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 15/04/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

- Ngày sinh: 12/04/1984

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Nghệ An

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B

- Trình độ tin học: Tin học C

- Kinh nghiệm làm việc: Trên 5 năm

- Học vấn và bằng cấp: Đại học

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Giám đốc

- Mức lương mong muốn: Trên 30 triệu

Quảng cáo
Alternate Text