Chi tiết ứng viên

Nguyễn Thị Hải

Nhân viên nhập liệu

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 17/05/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hải

- Ngày sinh: 14/06/1994

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Phúc Thọ, Nghi Lộc, NA

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học

- Học vấn và bằng cấp: Đại học - Kinh tế

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Quảng cáo
Alternate Text