Chi tiết ứng viên

Nguyễn Thu Nga

Nhân viên Văn phòng -

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 17/05/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Thu Nga

- Ngày sinh: 12/09/1993

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An

Trình độ học vấn

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học

- Học vấn và bằng cấp: Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Mô tả thêm: 11/2015-4/2021 Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường 7/2021 đến nay: nhân viên bán hàng Công ty cổ phần đầu tư Thế giới sữa tại Nghệ An

Quảng cáo
Alternate Text