Chi tiết ứng viên

Lê Thị Thuỳ Linh

Nhân viên lưu trữ

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 18/05/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Lê Thị Thuỳ Linh

- Ngày sinh: 17/08/1997

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Xuân lam- hưng nguyên- nghệ an

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Mô tả thêm: 2,5 năm chuyên viên hành chính văn phòng

Quảng cáo
Alternate Text