Chi tiết ứng viên

Lê Tiến

Thợ Điện công nghiệp

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 19/07/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Lê Tiến

- Ngày sinh: 19/05/1984

- Địa chỉ: Xom 6

Trình độ học vấn

Kỹ năng

- Mô tả kỹ năng: Sữa chữa điện công nghiệp Làm việc độc lập và phối hợp nhóm Có trách ,chịu khó học hỏi

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chuyên môn mong muốn: Điện công nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text