Chi tiết ứng viên

HOÀNG THỊ LOAN

HOÀNG THỊ LOAN

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 07/09/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: HOÀNG THỊ LOAN

Trình độ học vấn

- Học vấn và bằng cấp: Cao đẳng

Kỹ năng

Quá trình làm việc

- Mô tả quá trình làm việc:

1. Trợ lý văn phòng - Công ty TNHH Chung Lương Việt Nam

Thời gian làm việc: 07/2012 - 08/2013

 - Làm báo biểu sản lượng hàng ngày , hàng tháng . 

- Kiểm tra , quản lý kho hàng .

 - Làm các thông số đơn hàng , quản lý file tài liệu ,

 - Làm báo cáo tổng kết về nguyên vật liệu nhập vào và sản lượng thành phẩm hàng tháng , hàng quý ....

2. Trợ lý TGĐ - Công ty TNHH Tia UV

Thời gian làm việc: 06/2017 - 05/2018

 Tuyển dụng nhân sự cho công ty . 

- Làm kế toán thu chi nội bộ . - Liên hệ thu mua vpp và các thiết bị dùng trong công ty .

 -Chấm công , phân phát lương hàng tháng cho công nhân viên .

 - Nhận báo giá sản phẩm cho khách hàng .

 - Nhận điện thoại và liên hệ với khách hàng về việc lên đơn , sản xuất và ngày xuất hàng .

 - Làm báo cáo tiến độ sản xuất của từng đơn hàng.

 - Làm phiếu xuất kho - giao hàng.

 - Làm công nợ cuối tháng và gửi khách hàng xác nhận .

 - Nhận báo giá , hợp đồng và các giấy tờ mua hàng trong công ty . 

- Sắp xếp , lưu trữ hồ sơ giấy tờ trong công ty . 

- Phiên dịch cơ bản cho TGĐ , GĐ và Xưởng trưởng là người Đài Loan với công nhân viên trong công ty . 

- Làm các công việc vp khác và các công việc TGĐ yêu cầu .

3.Trưởng phòng kinh doanh - Công ty TNHH Saikang

 Thời gian làm việc: 09/2018 - 07/2022 - Quản lý hoạt động kinh doanh của phòng nghiệp vụ ( kinh doanh )

 - Lên kế hoạch kinh doanh của phòng theo tháng và quý .

 - Sắp xếp công việc của nhân viên trong phòng và theo dõi công việc của từng người. 

- Đánh giá thị trường kinh doanh , đối thủ cạnh tranh và các mặt hàng liên quan .

 - Làm báo cáo kinh doanh và thu nhập trong tháng .

 - Telesales và sales trực tiếp với khách hàng ;tìm hiểu nhu cầu khách hàng tư vấn , triển khai báo giá , chốt hợp đồng .

 - Nhận đơn hàng , lên kế hoạch sản xuất và giao hàng .

 - Hỗ trợ xử lý vấn đề và theo dõi công nợ khách hàng . 

- Một số công việc khách từ ban giám đốc và công ty tổng .

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Trưởng phòng

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 15/09/2022

- Mức lương mong muốn: 10-15 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

- Mô tả thêm: Có thể giao tiếp tiếng Trung

Quảng cáo
Alternate Text