Chi tiết ứng viên

NguyễnThị Hải

Kế Toán Tổng Hợp/ Kế Toán Nội Bộ

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 22/10/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: NguyễnThị Hải

- Ngày sinh: 04/07/1989

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: xóm Thọ Nhân, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cao đẳng nghề/ Cao đẳng chuyên nghiệp

- Trình độ tin học: Tin văn phòng

- Kinh nghiệm làm việc: Trên 5 năm

- Học vấn và bằng cấp: Học vấn/Ngoại ngữ 09/2009 - 09/2011 HV Ngân Hàng - phía Bắc Tài chính/ Kế toán/ Ngân hàng Cao đẳng 01/2021 - 01/2022 Viện Kế Toán Và Quảng Trị Doanh Nghiệp Tài chính/ Kế toán/ Ngân hàng Chứng chỉ Kế Toán Tổng Hợp Thực Tế 04/2022 - 07/2022 Học Viện Tài Chính Tài chính/ Kế toán/ Ngân hàng Chứng chỉ Kế Toán Trưởng Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Sơ cấp

Kỹ năng

- Mô tả kỹ năng: Lãnh đạo, Làm việc nhóm, Giải quyết vấn đề Ra quyết định, Quản lý thời gian, nắm bắt nhanh hiệu quả, Nghề nghiệp, Chịu áp lực cao

Quá trình làm việc

- Mô tả quá trình làm việc:


Công Ty TNHH TMSX Tân Hoàng Gia

04/2018 - 07/2022

Kế toán / Kiểm toán

- Quản lý và theo dõi công nợ phải trả, khoản phải thu 

-Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ. 

-Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước 

- Kiểm tra xử lý cân đối số liệu Xuất Nhập của Kế Toán viên 

- Chấm công tính lương, là chế độ BHXH cho công nhân viên. 

-Quản lý kế toán viên. 

- Báo cáo hoạt động hàng tuần, tháng cho BGD 

- Báo cáo đột xuất theo yc của BGD

Tâp Đoàn Tân Á Đại Thành

04/2014 - 04/2018

Nhân Viên Kế Hoạch

Kế toán / Kiểm toán

Kiểm tra, theo dõi vật tư, thành phẩm xuất nhập kho 

Lập kế hoạch mua vật tư 

Lập kế hoạch sản xuất 

Điều phối giao hàng Xuất hóa đơn VAT 

Làm các báo liên quan

Công Ty TNHH SX Gỗ Mỹ Nghệ

05/2012 - 03/2013

Kế Toán Tổng Hợp

Kế toán / Kiểm toán

Theo dõi xuất nhập vật tư Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào sổ sách. 

Tính giá thành Theo dõi tính khấu hao TSCD, CCDC 

Chấm công, tính lương Lên báo cáo thuế hàng quý, năm,BCTC

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Chuyên môn mong muốn: Kế Toán

- Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

- Có thể thay đổi nơi làm việc: Có

Quảng cáo
Alternate Text