Chi tiết ứng viên

Nguyễn Danh Cường

kỹ thuật điện

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 30/10/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Danh Cường

- Ngày sinh: 05/07/1988

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Việt tiến, thạch hà, hà tĩnh

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học

- Ngành nghề đào tạo: XÂY DỰNG

- Học vấn và bằng cấp: Đại học

Kỹ năng

Quá trình làm việc

- Mô tả quá trình làm việc:


  • Bóc tách khối lượng hạng mục điện nặng, điện nhẹ.
  • Giám sát hiện trường hệ thống điện nặng, điện nhẹ.
  • Nhận bàn giao mặt bằng thi công và bàn giao mặt bằng thi công.
  • Lập kế hoạch tiến độ thi công.
  • Xác nhận khối lượng thi công  cho tổ đội.
  • Phối hợp, xử lý những  vướng mắc trên hiện trường giữa tổ đội và nhà thầu khác.
  • Xử lý lỗi sự cố khi vận hành hệ thống điện nặng, điện nhẹ.
  • Báo cáo tiến độ công việc hoàn thành với BQLDA.
  • Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hệ thống ME với TVGS,CĐT,Vận Hành tòa nhà, Khác hàng....

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Trưởng nhóm/giám sát

- Chuyên môn mong muốn: điện CN&DD

- Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

- Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Vốn đầu tư nước ngoài

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

Quảng cáo
Alternate Text