Chi tiết ứng viên

Nguyễn Như Trang

Nhân viên nhập liệu

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 28/12/2022

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Như Trang

- Ngày sinh: 20/06/1991

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Diễn lợi diễn châu nghệ an

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cao đẳng nghề/ Cao đẳng chuyên nghiệp

- Ngành nghề đào tạo: HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text