Chi tiết ứng viên

VănXuânĐặng

Nhân viên IT

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 10/02/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: VănXuânĐặng

Trình độ học vấn

- Ngành nghề đào tạo: HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kỹ năng

- Mô tả kỹ năng: Kỹ năng điều hành, giám sát., tin học văn phòng, làm việc nhóm

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Trưởng nhóm/giám sát

- Chuyên môn mong muốn: Điện tử viễn thông

- Mức lương mong muốn: 10-15 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

Quảng cáo
Alternate Text