Chi tiết ứng viên

Phạm Cường

CV- Phạm Thế Cường-https://drive.google.com/file/d/1F76lk34DucV4tRhSWuhW3S8yFqtPg9x1/view?usp=sharing

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 20/02/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Phạm Cường

- Ngày sinh: 15/03/1992

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Số 34, Đường Xuân Thủy, Phường Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cao đẳng nghề/ Cao đẳng chuyên nghiệp

- Ngành nghề đào tạo: VẬN TẢI KHO BÃI

Kỹ năng

- Mô tả kỹ năng: - Làm việc nhóm - Quản lý nhân sự - Xử lý các vấn đề phát sinh - Đi công tác

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Trưởng nhóm/giám sát

- Mức lương mong muốn: 7-10 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

- Có thể thay đổi nơi làm việc: Có

Quảng cáo
Alternate Text