Chi tiết ứng viên

DucNguyen

Đơn xin việc

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 06/04/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: DucNguyen

Trình độ học vấn

- Học vấn và bằng cấp: 12/12

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 10/04/2023

- Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

- Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Vốn đầu tư nước ngoài

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

- Có thể thay đổi nơi làm việc: Có

Quảng cáo
Alternate Text