Chi tiết ứng viên

Đào Văn Dương

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 12/04/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Đào Văn Dương

- Ngày sinh: 20/09/1991

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Xóm Kim Liên - Diễn Kim - Diễn Châu - Nghệ An

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Đại học

- Trình độ tin học: Tin học B

- Kinh nghiệm làm việc: Trên 2 - 5 năm

Kỹ năng

Quá trình làm việc

- Mô tả quá trình làm việc:

NHAT HUY GROUP - CTY CP PHỤ GIA NHỰA MEGA (4/2019 - 2/2023)

TRƯỞNG PHÒNG  HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

* Công việc đã thực hiện:

- QUẢN LÝ NHÂN SỰ (QUY MÔ 300 CB&CNV):

+ Tham mưu BGĐ xây dựng sơ đồ tổ chức; Định biên nhân sự.

+ Lập kế hoạch tuyển dụng và tuyển dụng đánh giá nhân sự đáp ưng nhu cầu của bộ phận và định biên nhân sự.

+ Tham mưu xây dựng nội quy, quy định và duy trì kỷ luật lao động.

+ Tham gia săp xếp bố trí lao động trong sản xuất hiệu quả theo định biên.

+ Trực tiếp đào tạo nội bộ;

+ Truyền thông, đối thoại nội bộ;

+ Xây dựng đánh giá tay nghề, KPIs, xếp loại CNV.

- QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH:

+ Tham mưu BGĐ xây dựng quy chế lương, thưởng và chế độ theo định mức.

+ Xử lý chế độ BHXH cho người lao động;

+ Tổ chức đón tiếp, sắp xếp khách hàng đến làm việc tại nhà máy.

+ Phụ tránh xây dụng quy định; quy trình liên quan HCNS và giám sát an toàn vệ sinh lao động, PCCC, Môi trường;

+ Quản lý hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và làm việc với cơ quan quản lý nhà nước;

+ Xây dựng và truyền thông hình ảnh công ty, văn hoá doanh nghiệp;

+ Xây dựng biểu mẫu, quy trình, quy định để duy trì hệ thống.

- CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN - XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP:

+ Phối hợp với Liên đoàn LĐ; BGĐ để duy trì chế độ, chính sách hài hoà giũa NLĐ và Doanh nghiệp.

+ Xây dựng và tổ chức các hoạt động công đoàn góp phần xây dựng hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp.

+ Đối thoại, truyền thông nhằm duy trì tâm lý, tư tưởng cho CB-CNV.

* Kinh nghiệm học hỏi được sau quá trình làm việc:

- Lập kế hoạch, báo cáo kiểm soát hiệu quả công việc;

- Đàm phán, giải quyết vấn đề;

- Đào tạo nội bộ;

- Truyền thông nội bộ;

- Giải quyết mâu thuẩn, tranh chấp lao động;

- Xây dựng hoạt động, sự kiện;

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp;

- Quản trị theo định mức.

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Trưởng phòng

- Mức lương mong muốn: 10-15 triệu

Quảng cáo
Alternate Text