Chi tiết ứng viên

lêvănthao

Văn phòng

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 19/04/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: lêvănthao

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Mức lương mong muốn: 7-10 triệu

Quảng cáo
Alternate Text