Chi tiết ứng viên

GiangLê

Cv

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 03/05/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: GiangLê

Trình độ học vấn

- Ngành nghề đào tạo: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

- Học vấn và bằng cấp: Bằng cấp 3

Kỹ năng

- Mô tả kỹ năng: QC

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 03/05/2023

- Chuyên môn mong muốn: QC

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

- Có thể thay đổi nơi làm việc: Không

Quảng cáo
Alternate Text