Chi tiết ứng viên

ThongGianviet

Vận hành xe nâng hàng

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 02/08/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: ThongGianviet

Trình độ học vấn

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Trưởng nhóm/giám sát

- Chuyên môn mong muốn: Bảo trì thiết bị dây chuyền công nghiệp , lái xe nâng , hàn điện , xử lí nước thải

- Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

- Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Trách nhiệm hữu hạn

Quảng cáo
Alternate Text