Chi tiết ứng viên

Nguyễn Văn Thạch

Bảo trì, cơ khí, sửa chữa khuôn mẫu

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 27/09/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Văn Thạch

Trình độ học vấn

Kỹ năng

- Mô tả kỹ năng: Vận hành tốt máy tiện, máy phay, máy mài, máy cắt dây Sửa chữa, bảo dưỡng khuôn đột dập

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

Quảng cáo
Alternate Text