Chi tiết ứng viên

NguyenDuc

Tìm việc lamd

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 20/10/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: NguyenDuc

Trình độ học vấn

- Ngành nghề đào tạo: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

- Học vấn và bằng cấp: Đại học

Kỹ năng

Quá trình làm việc

- Mô tả quá trình làm việc:

2016_2022 đi xuất khẩu lao động tại đài loan

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Chuyên môn mong muốn: Tự động hóa

- Mức lương mong muốn: 10-15 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

Quảng cáo
Alternate Text