Chi tiết ứng viên

ĐoànGiaSáng

Nhân viên kho vận - kỹ thuật máy tính - mạng

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 22/10/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: ĐoànGiaSáng

- Ngày sinh: 10/08/1998

- Giới tính: Nam

- Số CMTND: 187759767

- Địa chỉ: cong 11 san bong vinh

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ tin học: Tin văn phòng

- Kinh nghiệm làm việc: Từ 1 năm đến 2 năm

- Học vấn và bằng cấp: Trung cấp Học nghề

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 22/10/2023

- Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

- Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Vốn đầu tư nước ngoài

Quảng cáo
Alternate Text