Chi tiết ứng viên

nguyễn trọng thắng

nguyễn trọng thắng

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 30/11/2023

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: nguyễn trọng thắng

Trình độ học vấn

- Ngành nghề đào tạo: HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- Học vấn và bằng cấp: Kỹ su

Kỹ năng

- Mô tả kỹ năng: Cơ bản

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Trưởng nhóm/giám sát

- Ngày có thể bắt đầu làm việc: 30/11/2023

- Mức lương mong muốn: 10-15 triệu

- Thời gian làm việc mong muốn: Toàn thời gian

- Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Trách nhiệm hữu hạn

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

- Có thể thay đổi nơi làm việc: Có

Quảng cáo
Alternate Text