Chi tiết ứng viên

HOÀNG THỊ THƯƠNG

TÌM VIỆC LÀM PHÁP LUẬT - NHÂN SỰ

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 17/02/2024

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: HOÀNG THỊ THƯƠNG

- Ngày sinh: 25/02/1988

- Giới tính: Nữ

- Địa chỉ: Khối 16

Trình độ học vấn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Thạc sĩ

- Ngành nghề đào tạo: HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

- Kinh nghiệm làm việc: Trên 5 năm

- Học vấn và bằng cấp: Thạc sĩ chuyên ngành Luật

Kỹ năng

- Mô tả kỹ năng: Hoạt động tư vấn pháp luật - đặc biệt lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp. Hoạt động quản lý nhân sự

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chuyên môn mong muốn: Pháp luật

- Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

- Có thể đi công tác theo yêu cầu: Có

- Có thể thay đổi nơi làm việc: Không

- Mô tả thêm: 10 năm kinh nghiệm pháp chế - nhân sự doanh nghiệp

Quảng cáo
Alternate Text