Chi tiết ứng viên

Nguyễn Duy Long

CV PM PE

Lượt xem: 0 Mời phỏng vấn: 0 DN Đã phỏng vấn: 0 DN

Ngày tạo hồ sơ: 18/02/2024

Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Duy Long

- Ngày sinh: 10/06/1990

- Giới tính: Nam

- Địa chỉ: Thôn 4

Trình độ học vấn

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nhật

- Trình độ tin học: Kỹ thuật viên tin học

Kỹ năng

Quá trình làm việc

Nguyện vọng nghề nghiệp

- Chức danh mong muốn: Nhân viên

- Mức lương mong muốn: 7-10 triệu

Quảng cáo
Alternate Text